Kari CV

Utbildning (i urval)

2009-2012: Certifierad Somatic Experiencing ® Practitioner (SEP).

2000-2006: MSc i Gestalt Psychotherapy, Gestalt-Akademin i Skandinavien i samarbete med Universitetet i Derby, Storbritannien.

1988-1992: Orkesterdirigent, Sibelius Akademin, Helsingfors.

1988: Pedagogik, Universitetet i Oslo.

1983-1987: Cand.mag., Musikhögskolan, Oslo.

Anställningar (i urval)

2009-2015: Verksamhetsansvarig i Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar.

2008: Ledare för grupp ”Fri från ätstörningar – Vad kommer sen?” i regi av Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt.

2003-2005: Ledare av anhöriggrupper i Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt.

2002-pågående: Psykoterapeutisk praktik i egen firma.

2002: Musiklärare, Karbyskolan, Vallentuna. (Låg- mellan & högstadium).

2001-2010: Ledare av musikgrupp inom rättspsykiatrin i samverkan mellan Vuxenskolan & Löwenströmska sjukhuset.

2000-2006: Olika kortare anställningar inom psykiatrin, bl a inom ätstörningsvård, psykosvård och rättspsykiatri.

1992: Högskolelektor, Östlandets musikkonservatorium, Oslo.

1990-2003: Frilansarbete som orkesterdirigent i Norge, Finland & Sverige. Bl a dirigerat Helsingfors stadsorkester; Kringkastningsorkesteret, Oslo; Stavanger symfoniorkester; Norrköpings symfoniorkester; Helsingborgs symfoniorkester; Norrlandsoperan; Malmö Musikhögskolas symfoniorkester; Östlandets musikkonservatoriums symfoniorkester, Oslo m fl.

1985-2003: Frilansarbete som violinist i Norge & Sverige. Bl a i Stockholms filharmoniska orkester; Stockholms sinfonietta; Kringkastningsorkesteret, Oslo m fl.