Header image  

Fredrik Haglund
Kari Elise Slinning

 
line decor
  
line decor
 
 
   
   
 

 
 
Välkommen till gestalter

Vi arbetar som gestaltterapeuter och på denna sida kan du läsa mer om oss, om vad vi erbjuder och om gestaltterapi.

Anledningar till att söka gestaltpsykoterapi kan variera mycket. Vanliga anledningar kan vara ångest, nedstämdhet, psykosomatiska problem, stress/utbrändhet, sömnproblem, ätstörningar, problem med gränser, relationsproblem, tvång, fobier, en känsla av att "sitta fast" i livet eller på jobbet, önskan om personlig utveckling m m.

Om du vill kontakta någon av oss så gå till våra individuella sidor där du finner e-postadresser och telefonnummer.
 
 

 
Kari Elise Slinning
Kari Elise Slinning
MSc Gestalt Psychotherapy
Auktoriserad gestaltterapeut
Somatic Experiencing Practitioner


Fredrik Haglund
Socionom
Auktoriserad gestaltterapeut