Välkommen till gestalter

Vi arbetar som gestaltterapeuter och på denna sida kan du läsa mer om oss, om vad vi erbjuder och om gestaltterapi & Somatic Experiencing.

Anledningar till att söka gestaltpsykoterapi kan variera mycket. Vanliga anledningar kan vara ångest, nedstämdhet, psykosomatiska problem, stress/utbrändhet, sömnproblem, ätstörningar, problem med gränser, relationsproblem, tvång, fobier, en känsla av att ”sitta fast” i livet eller på jobbet, relationsproblem, sorg, önskan om personlig utveckling m m.

I gestaltterapi förstås olika symptom som ”växtvärk”, dvs att symtom kommer för att vi behöver lära oss något nytt – vilket kan vara att hitta hitta en ny lösning på en gammal situation/relation. Fokus är på växt och utveckling – inte på att ta bort symptom. Olika symptom faller vanligtvis bort när man växer och får nya förmågor som man behöver.

Kari Elise Slinning

Jag har en MSc i gestaltpsykoterapi från Gestalt-Akademin i Skandinavien. Min uppsats ”Att tillfriskna från Bulimia Nervosa – En fenomenologisk studie” som skrevs 2006 finns att ladda ner här. Jag är auktoriserad gestaltterapeut och medlem i föreningen Sveriges Auktoriserade Gestaltpsykoterapeuter (SAG) och förbinder mig att följa deras etiska regler. Detta är en kvalitétssäkring för de som väljer att gå i terapi hos mig.

Sedan 2012 är jag även Somatic Experiencing Practitioner (SEP) och assisterar på utbildningar i Somatic Experiencing. Somatic Experiencing (SE) är en metod som syftar till att reglera det autonoma nervsystemet framför allt i relation till trauma.

Jag var åren 2009-2015 verksamhetsansvarig i Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar.

Tidigare har jag undervisat på Gestalt-Akademins terapeutlinje samt gett handledning för elever under utbildning till gestaltterapeuter.

Innan jag utbildade mig inom gestalt och SE arbetade jag som klassisk musiker och har arbetat professionellt som violinist och orkesterdirigent.

För mer information om min bakgrund och min utbildning, se CV.

Om du tror att gestaltpsykoterapi eller Somatic Experiencing kan vara något för dig är du välkommen att kontakta mig för mer information:

Tel: 070-604 46 34
E-post: kari@gestalter.se

Gestaltterapi

Vi har valt att utbilda oss i gestaltpsykoterapi då vi själva upplevt gestaltpsykoterapi som en effektiv psykoterapimetod som fokuserar på personlig utveckling och som erbjuder en bredd och ett djup som få andra terapimetoder.

Utbildningen till gestaltpsykoterapeuter sätter terapeutens egen utveckling mer i fokus än vad vi vet någon annan terapiutbildning som gör.

I gestaltterapi arbetar man ofta med fokus på här- och nu; på relationen mellan terapeuten och klienten; med fokus på kroppen och med kreativa metoder som att måla eller iscensättande av problematiska situationer.

Gestaltterapi utvecklades av Frederick ”Fritz” Perls tillsammans med hans fru Laura, Paul Goodman m fl. Terapiformen har funnits sedan 1950-talet och kom till Sverige på 1970-talet. Många gestaltterapeutiska idéer och tekniker återfinns idag i 3:e vågens KBT, schematerapi och mentaliseringsbaserad terapi.

Somatic Experiencing

Somatic Experiencing® (SE) är en terapimetod för att minska och upplösa efterverkningar av trauma (också kallat post traumatisk stress eller PTSD). Terapin sker huvudsakligen genom samtal där särskilt fokus läggs på kroppsliga förnimmelser och reaktioner.

Genom SE kan fysiska spänningar och låsta reaktioner lösas upp. När kroppen får denna möjlighet och den tid som behövs aktiveras dess inneboende förmåga till läkning, precis som kroppen läker fysiska sår om den inte hindras. Metoden innebär en balansering av nervsystemet på flera nivåer vilket leder till bättre balans i känsloliv och möjlighet till större inre trygghet och förbättrad livskvalitet.

Behandlingsmetoden har utvecklats av Peter Levine, PhD i psykologi & medicinsk biofysiologi, som har forskat och arbetat med stress och trauma under de senaste 40 åren. Levine grundar sin metod på iakttagelsen att djur i vilt tillstånd inte blir traumatiserade.

Under utvecklingen av denna behandlingsmetod har Levine samarbetat med andra forskare som Bessel van der Kolk och Robert Scaer. De senaste åren har också Stephen Porges Polyvagal Theory påverkat utvecklingen av Somatic Experiencing®.

Kontakt

Kari nås på telefon: 070-604 46 34

E-post: kari@gestalter.se

Fredrik nås på telefon: 073-100 33 96

E-post: fredrik@gestalter.se

Mottagning: Terapicentrum Stockholm
Hornsbruksgatan 9, nb
117 34 Stockholm

Vägbeskrivning
Med tunnelbana: Röd linje till Hornstull, uppgång Högalidsparken. Du kommer ut på Hornsbruksgatan och behöver bara gå tvärs över gatan, så är du framme.

Med buss: Kommer du med buss kan du antingen ta nummer 4 och kliva av på hållplats Varvsgatan, eller nummer 66 och kliva av på hållplats Högalidskyrkan.

Med bil: Kommer du med bil brukar det finnas gott om parkeringsplatser på gatorna runt Högalidskyrkan.