Fredrik Haglund

Jag är utbildad på Gestalt-Akademin i Skandinaviens fyraåriga magisterprogram i gestaltpsykoterapi. En utbildning i samarbete med Universitetet i Derby, UK (utbildningen leder till psykoterapeutlegitimation i bl a UK & Finland).

Min grundutbildning är som socionom och jag arbetade 1999-2017 som kurator med individualterapi, familjeterapi, föräldrastöd och konsultation inom barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård. Jag var där också teamledare & biträdande enhetschef. Tidigare har jag arbetat inom socialtjänsten med både vuxna, barn och ungdomar. I perioder har jag också arbetat deltid som privatpraktiserande gestaltterapeut. Förutom min gestaltterapiutbildning har jag utbildningar i bl a familjeterapi, lösningsfokuserad terapi, Ericksonska terapimetoder inklusive hypnos, NLP, EMDR, mentaliseringsbaserad familjeterapi (MBFT).

Jag är påverkad av österländskt tänkande och har sedan 1992 tränat och undervisat i aikido, en kampkonst vars filosofi har mycket gemensamt med gestaltpsykoterapi.

Om du tror att gestaltpsykoterapi kan vara något för dig är du välkommen att kontakta mig för mer information:

Tel: 0731-00 33 96
E-post: fredrik@gestalter.se

Mottagning: Min privata praktik är f n vilande och jag tar inte emot nya klinter.