Gestaltterapi

Vi har valt att utbilda oss i gestaltpsykoterapi då vi själva upplevt gestaltpsykoterapi som en effektiv psykoterapimetod som fokuserar på personlig utveckling och som erbjuder en bredd och ett djup som få andra terapimetoder.

Utbildningen till gestaltpsykoterapeuter sätter terapeutens egen utveckling mer i fokus än vad vi vet någon annan terapiutbildning som gör.

I gestaltterapi arbetar man ofta med fokus på här- och nu; på relationen mellan terapeuten och klienten; med fokus på kroppen och med kreativa metoder som att måla eller iscensättande av problematiska situationer.

Gestaltterapi utvecklades av Frederick ”Fritz” Perls tillsammans med hans fru Laura, Paul Goodman m fl. Terapiformen har funnits sedan 1950-talet och kom till Sverige på 1970-talet. Många gestaltterapeutiska idéer och tekniker återfinns idag i 3:e vågens KBT, schematerapi och mentaliseringsbaserad terapi.